บาสโลบ :PASLOP เต้นรำลาว

0

Playlists

Loading...
งานเลี้ยงสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2554 ณ ห้องกาบบัว
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

Party 2011, UBRU International
Students Friendship at Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.
February 18,2011
(International Relations Department Ubon Ratchathani Rajabhat University)

Yandex.Metrica